PSWT

Podręczny Słownik Wyrazów Trudnych

W sytuacjach gdy nie mogę sobie przypomnieć jak się zwała dana rzecz, albo jakiś ciekawy zwierz.


Aksjomat
twierdzenie bezspornie prawdziwe, uważane za pewnik
Bon mot
Zwięzłe powiedzenie; trafny zwrot, zwykle o dowcipnym zabarwieniu
Defenestracja
Akt wyrzucenia czegoś przez okno, w przypadku osób najczęściej ze skutkiem śmiertelnym. Również psikus polegający na usunięciu komuś systemu operacyjnego windows z komputera
Dogmat
ogól. teza przyjmowana za niepodważalną; twierdzenie przyjmowane bezkrytycznie, wyłącznie na mocy autorytetu; w teologii twierdzenie uznane za prawdę objawioną przez Boga
Fenologia
nauka badają zależność między zmianami czynników klimatycznych a zjawiskami w przyrodzie
In flagranti
na gorącym uczynku
Kalsarikännit
[fiński] błędnie rozumiane jako potrzeba samotnego upicia się w domu będąc ubranym wyłącznie w bieliznę. Natomiast prawidłowo oznacza danie w szyję [fin. känni] w małej grupie przyjaciół czy rodziny w ustronnym miejscu np. zacisze domowe, biwak itp. nie będącym większym miejscem spędów typu bar, klub, domówka. I nie w bieliźnie [fin. kalsarit] tylko w zwykłych, codziennych, nieformalnych ciuchach.Choby w dresie czy w szlafroku.
wincyj na temat kalsarikannit po angielsku
Kauteryzacja (przyżeganie)
Ścinanie się tkanki pod wpływem wysokiej temperatury np. podczas wypalania rozgrzanym żelazem ran
Koafiura
przestarz. fryzura, uczesanie; dziś w żartobliwym tonie
Kolokwializm
wyrażenie używane w języku potocznym; kolokwialnie mówiąc ten blog jest przegięciem
Kreozot (węglowy)
jedna z frakcji smoły węglowej. Ze względu na swoją trwałość (30-100lat) stosowany od 1839r. do impregnacji m.in. drewnianych podkładów kolejowych, słupów telefonicznych i energetycznych. Zawiera benzopiren - silnie rakotwórczy związek chemiczny kat. I
Latyfundia
ogromne posiadłości ziemskie najczęściej rodowe lub kościelne
Lunula / Obłączek
białawy obszar luźnej skóry o mniej rozwiniętych włóknach kolagenu w kształcie półksiężyca u dołu paznokcia
Martyrologia
cierpienie i męczeństwo narodu lub wyznawców religijnych. Literatura martyrologiczna eksponuje obraz wojen i walk z aspektu ofiar
Merkantylizm
Postawa polegająca na liczeniu się z tym tylko, co przynosi korzyści materialne
Nostryfikacja
procedura prowadząca do ustalenia polskiego, równoważnego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Może zachodzić przy tym konieczność zaliczenia przez wnioskodawcę dodatkowych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.
Paradygmat
ogólnie przyjęty wzorzec postępowania; to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej dziedziny nauki
Par excellence
[wym. parekselãs] w całym tego słowa znaczeniu; w najwyższym stopniu
Śpiew alikwotowy
Rodzaj śpiewu wpadającego w rezonans