PSWT

Podręczny Słownik Wyrazów Trudnych

W sytuacjach gdy nie mogę sobie przypomnieć jak się zwała dana rzecz, albo jakiś ciekawy zwierz.


Aksjomat
twierdzenie bezspornie prawdziwe, uważane za pewnik
Bon mot
Zwięzłe powiedzenie; trafny zwrot, zwykle o dowcipnym zabarwieniu
Defenestracja
Akt wyrzucenia czegoś przez okno, w przypadku osób najczęściej ze skutkiem śmiertelnym. Również psikus polegający na usunięciu komuś systemu operacyjnego windows z komputera
Dogmat
ogól. teza przyjmowana za niepodważalną; twierdzenie przyjmowane bezkrytycznie, wyłącznie na mocy autorytetu; w teologii twierdzenie uznane za prawdę objawioną przez Boga
Fenologia
nauka badają zależność między zmianami czynników klimatycznych a zjawiskami w przyrodzie
In flagranti
na gorącym uczynku
Kauteryzacja (przyżeganie)
Ścinanie się tkanki pod wpływem wysokiej temperatury np. podczas wypalania rozgrzanym żelazem ran
Koafiura
przestarz. fryzura, uczesanie; dziś w żartobliwym tonie
Kolokwializm
wyrażenie używane w języku potocznym; kolokwialnie mówiąc ten blog jest przegięciem
Kreozot (węglowy)
jedna z frakcji smoły węglowej. Ze względu na swoją trwałość (30-100lat) stosowany od 1839r. do impregnacji m.in. drewnianych podkładów kolejowych, słupów telefonicznych i energetycznych. Zawiera benzopiren - silnie rakotwórczy związek chemiczny kat. I
Latyfundia
ogromne posiadłości ziemskie najczęściej rodowe lub kościelne
Lunula / Obłączek
białawy obszar luźnej skóry o mniej rozwiniętych włóknach kolagenu w kształcie półksiężyca u dołu paznokcia
Martyrologia
cierpienie i męczeństwo narodu lub wyznawców religijnych. Literatura martyrologiczna eksponuje obraz wojen i walk z aspektu ofiar
Merkantylizm
Postawa polegająca na liczeniu się z tym tylko, co przynosi korzyści materialne
Paradygmat
ogólnie przyjęty wzorzec postępowania; to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej dziedziny nauki
Par excellence
[wym. parekselãs] w całym tego słowa znaczeniu; w najwyższym stopniu
Śpiew alikwotowy
Rodzaj śpiewu wpadającego w rezonans